Fönsterfilm
Solfilm på vitt hus med pool

STOPPA VÄRMEN


Solfilm är en produkt vi applicerar på det befintliga glaset för att skapa en skyddande beläggning som reducerar solvärmen med mellan ca 50-90% beroende på filmval.
Våra ljusaste filmer är så ljusa så du knappt ser skillnad på det filmade och ofilmade glaset efter behandling.
De mörkare filmerna fungerar som ett ypperligt insynsskydd under dygnets ljusare timmar.
Samtliga filmer vi tillhandahåller på TYR solskydd AB reducerar UV-strålningen som skadar och bleker. (Fakta om UV och blekning)

TYR jobbar endast med kvalitétssäkrade produkter och är certifierade för att montera filmer från såväl SolarGard/SaintGobain, Llumar, Hanita och 3M.
Till skillnad mot många andra installatörer så förseglar TYR alltid filmernas kanter vid utvändiga montage, detta för att filmerna ska sitta tryggt många år till efter att garantierna löpt ut.

BEHÅLL VÄRMEN


Energifilm kallas vår produkt som är utformad främst för att fungera som ett alternativ till energiglas.
Denna produkt är utformad för äldre fönster där man vill sänka u-värdet.

Att uppgradera sina gamla fönster är inte bara en ekonomisk fördel, utan även ett rent miljömässigt mycket bättre val.
En uppgradering med energifilm på befintliga fönster ligger motsvarande på ca 10-20% av kostnaden mot att byta ut sina fönster.

Med energifilm kan du förbättra u-värdet med mellan *20-40% på ditt befintliga fönster.

*Värdet varierar beroende på vilket glas du har i fönstret.

...och du, energifilmerna fungerar dessutom som värmereducerande solskydd på sommaren.


Filmernas garantitid ligger på mellan 12-15 år beroende på filmval.

Solfilm i vintermiljö
Säkerhetsfilm som skyddar glas

FÖRDRÖJ INBROTT


Med säkerhetsfilm på fönstret kan man fördröja inbrott eller helt avstyra det.
Filmerna vi tillhandahåller för att motverka inbrott har möjlighet att förstärka glaset upp till klassen P4A. TYR tillhandahåller även PROFILON som en av få certifierade aktörer på den svenska marknaden.
Utöver det inbrottsskydd man får så får man även ett splitterskydd som besparar lokalen stora saneringskostnader den dag ett fönster går sönder.Vill man komma upp i en ännu högre skyddsklass utan att behöva jalusier eller galler så tillhandahåller vi även patenterade polykarbonatlösningar.

Skyddsklass P8B, SS-EN 356 (motsvarar Skyddsklass 3)

ER1 Explosionsskydd


Den tragiska sanningen är att redan under Augusti månad 2023 hade 109 sprängningar skett i Sverige.
Dessa explosioner merdför omfattande skador orsakade av bland annat glassplitter.

Med våra säkerhetsfilmer, och inte minst våra ER1-klassade skyddsfilmer kan man sitta betydligt tryggare bakom fönstret när en explosion och tryckvåg drabbar fastigheten.

Se videoklippet nedan som visar hur en tryckvåg orsakad av 270 kg sprängladdning först krossar glasrutan som skickar glasprojektiler genom rummet, för att sedan med en av de mindre kraftiga fönsterfilmerna på endast 0,2mm lämnar innemiljön totalt orörd.Stor explosion
Diskret Frostfilm

FÖRHINDRA INSYN


För att förhindra insyn finns det en uppsjö av produkter. TYR solskydd tillhandahåller det mesta man kan tänka sig.
En av de vanligaste produkterna är frostfilm eller även kallad designfilm / etsning.


Dessa produkter baseras på att man lägger en film på glasytan som helt eller delvis hindrar insyn. Filmerna kan vara helt frostade, tonade över glasytan från helt solid till helt genomskinlig, genom olika strukturer, färg eller mönstrade enligt önskemål.

Vi håller även precis på att förhandla fram bra priser på en elektrisk film som går att stänga av och sätta på när man vill.
Denna film innebär att ett konferansrum på mindre än en sekund kan skifta från full insyn till totalt insynsskyddat. Spännande.

Kontrastmarkering


"Övergripande krav på användbarhet för personer med nedsatt orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen, PBL och plan- och byggförordningen, PBF. Kraven förtydligas i tillämpningsföreskrifter, bland annat i Boverkets byggregler, BBR."

Vad innebär detta? Jo, det finns regler som säger att kontratsmarkeringar / uppmärkning av glasytor måste finnas i offentliga miljöer där fönster kan innebära risk för kollision.


Vi tillverkar kontrastmarkeringar helt enligt era önskemål i både färg och utförande. Vanligt är att man på kontor exempelvis använder sitt företagsnamn eller logo som en "etsning" på fönsterytor som är lätta att gå in i. Snyggt och effektivt.

KONTRASTMARKERINGAR

Speciellt utskuren kontrastfilm

Förklaring av blekning:

UV-ljus

40%

Synligt ljus

25%

Solvärme

25%

Andra faktorer

10%

unsplash