OM OSS

VILKA ÄR VI?

PROFFS PÅ DET VI GÖR

Hello world

Lincoln Joakim  Reyes


Expertområden:

-Försäljning
-Marknadsföring på sociala medier
-Montage på höga höjder

Johan Linné


Expertområden:
-Kundkontakt

-Marknadsföring
-Montage

Hello world
Hello world

Goran Barac


Expertområden

-Montage

-Kvalitétskontroll